SKDomov ENHome RUдома

Schválenie nových pravidiel pre stanovovanie poistných sadzieb vo vysokopríjmových krajinách EU a OECD

Dátum publikovania: 28.11.2016

Na výročnom zasadnutí pracovných skupín OECD, ktoré sa konalo v polovici novembra v Paríži, bol na úrovni pracovnej skupiny Participantov ku Konsenzu OECD schválený balíček nových pravidiel pre stanovovanie poistných sadzieb v krajinách tzv. kategórie 0 (vysokopríjmové krajiny EU a OECD). Formálnemu schváleniu predchádzali niekoľkoročné diskusie a technická práca expertov (5 rokov práce), ktoré vyústili do spoločného kompromisného návrhu EU a US, ktorý sa okrem pravidiel pre poistné sadzby týkal aj podmienok poskytovania syndikovaných úverov a ďalších technických otázok. Samotný schvaľovací proces v Paríži bol náročný a týkal sa schválenia úpravy jednotlivých častí Konsenzu OECD, ako aj technického manuálu pre používanie trhových referenčných benchmarkov (Market Benchmark Manual). Na stretnutí technických expertov otvorila japonská delegácia dve technické otázky, ktoré napokon experti nevyriešili a rozhodnutie o nich sa posunulo na úroveň Participantov.

V pracovnej skupine Participantov ku Konsenzu OECD sú členské štáty EU zastúpené Európskou Komisiou. Akýkoľvek schvaľovací mandát Komisie je preto potrebné koordinovať na úrovni členských štátov, čo je úlohou predsedajúcej krajiny. SK PRES viedlo v tejto súvislosti tri koordinačné stretnutia EU, kde sa napokon po náročných negociáciách podarilo dosiahnuť spoločný európsky konsenzus a Komisia získala mandát na schválenie všetkých zmien v návrhu. Bez efektívnej koordinácie zo strany SK PRES by členské štáty EU pravdepodobne nedosiahli súhlas s navrhovanými zmenami, čo by bolo ostatnými delegáciami vnímané ako prejav nedôvery a zlyhanie vo finálnej fáze schvaľovania tohto dôležitého technického dokumentu.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.