SKDomov ENHome RUдома

Schválenie návrhu zmien pre Princípy a smernice pre podporu trvalo udržateľných postupov pri poskytovaní úverov v oblasti štátom podporovaných exportných úverov v krajinách s nízkym príjmom

Dátum publikovania: 28.11.2016

Počas novembrového zasadnutia pracovnej skupiny OECD pre exportné úvery a záruky (ECG), ktorá pracuje pod vedením riaditeľky útvaru medzinárodných vzťahov EXIMBANKY SR, bol schválený aj návrh na úpravu Princípov a smerníc pre podporu trvalo udržateľných postupov pri poskytovaní úverov v oblasti štátom podporovaných exportných úverov v krajinách s nízkym príjmom. Prijaté zmeny sú tiež výsledkom dvojročných diskusií, na ktorých okrem zúčastnených krajín participovali aj zástupcovia Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Úprava existujúcich pravidiel pre poskytovanie štátom podporovaných exportných úverov do krajín s nízkym príjmom vznikla s cieľom lepšie reflektovať zmenené podmienky v týchto krajinách a reagovala tiež na reformy, ktoré v poslednom období zrealizovali Svetová banka aj Medzinárodný menový fond.

Tieto zmeny sa premietnu aj do novej schémy pre zvýhodnené úvery, ktorú v úvode roka predstavila EXIMBANKA SR v spolupráci s Ministerstvom financií a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a je určená pre slovenských exportérov, ktorí majú kontrakty v krajinách zaradených v rámci kategorizácie Svetovej banky ako nízkopríjmové (LIC – low income countries).

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.