SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Rokovanie EXIMBANKY SR s predstaviteľmi indickej exportno-úverovej agentúry Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC)

Dátum publikovania: 19.10.2018

Zástupcovia EXIMBANKY SR a ECGC rokovali 16. októbra 2018 o príprave plánovanej návštevy Indie s podnikateľskou misiou v decembri 2018 a ďalších otvorených otázkach spolupráce. EXIMBANKU SR zastupovali generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky EXIMBANKY SR Ing. Monika Kohútová, MBA, námestník generálnej riaditeľky a člen Rady banky JUDr. Marek Melišek, MBA a riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov Ing. Silvia Gavorníková. Súčasťou delegácie Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) boli výkonný riaditeľ Senthilnathan Muthukumarasamy, riaditeľ medzinárodných vzťahov Sunil Kumar Joshi, výkonný riaditeľ Vasudevan Dharmarajan, senior manažér Gaurav Tewari, spolu s asistentmi generálneho riaditeľa Aarti Pandey a Rajesh Joshi.

Nakoľko EXIMBANKA SR vníma záujem slovenských exportérov o teritórium Indie, snahou je najmä vyriešiť čo najskôr problematické otázky, s ktorými sa exportéri stretávajú počas realizácie exportu na teritórium Indie.

Spolupráca medzi EXIMBANKOU SR a ECGC je už dlhodobo na veľmi dobrej úrovni a aktuálne dochádza k jej výraznejšej intenzifikácii predovšetkým na multilaterálnej úrovni v kontexte iniciatívy medzinárodnej pracovnej skupiny pre exportné úvery (IWG), ktorá ma za cieľ vytvoriť nový rámec pravidiel v oblasti exportných úverov vo svete. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) prejavila veľký záujem rozšíriť svoje poznatky o medzinárodných pravidlách pre exportné úvery a získať praktické znalosti z ich implementácie, čoho znakom je aj deklarovanie záväzku medzi EXIMBANKOU SR a ECGC spoločne sa podieľať na príprave workshopu zameraného na vzájomné prehĺbenie spolupráce v oblasti exportného financovania.

Stretnutie sa uskutočnilo počas Výročného plenárneho zasadnutia Bernskej Únie (BU), ktoré sa konalo 15.-19. 10. 2018 v Paríži a stretávajú sa ňom členovia BU z celého sveta, čo umožňuje nadväzovať bližšie kontakty s jednotlivými inštitúciami.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.