SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Pripravujeme ďalší program finančnej pomoci EXIMBANKY SR - „antikorona záruka“

Dátum publikovania: 8.6.2020

EXIMBANKA SR v súčasnosti poskytuje preklenovacie úvery na podporu udržania prevádzky  a zamestnanosti zo schémy štátnej pomoci určené pre malé a stredné podniky. Pre Väčšie slovenské podniky pripravuje nový program finančnej pomoci. V rámci tohto programu bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech slovenských bánk za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom. Táto forma pomoci je určená podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur. 

EXIMBANKA SR momentálne pripravuje a koncom júna 2020 očakáva spustiť program „antikorona záruka“. O zapojenie sa do finančného nástroja budú môcť požiadať všetky banky so sídlom v SR alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR. Vďaka záruke od EXIMBANKY SR tak môže komerčná banka poskytnúť úver za výhodnejších podmienok a EXIMBANKA SR preberie od bánk až 80 % úverového rizika z nových úverov poskytnutých podnikom. 

Cieľom tohto záručného finančného nástroja je pomôcť podnikom vyrovnať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a zachovať zamestnanosť, a to prostredníctvom poskytovania nových preklenovacích úverov. Úvery budú mať splatnosť 2 až 6 rokov, s odložením splácania istiny aj úrokov počas prvého roku. Poskytovanie týchto úverov nebude sektorovo obmedzené. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných potrieb.

Za týmto účelom otvárame priestor na pripomienkovanie podmienok finančného nástroja, ktorý potrvá od 8. júna do 14. júna 2020. Zámerom je získať spätnú väzbu od relevantných trhových aktérov k pripravovanému finančnému nástroju a zabezpečiť tak efektívne nastavenie a fungovanie programu. Po zohľadnení získanej spätnej väzby plánuje EXIMBANKA SR koncom júna 2020 zverejniť výzvu na vyjadrenie záujmu o implementáciu tohto finančného nástroja. V prípade záujmu o zapojenie sa do konzultácie, napíšte prosím na adresu: informacie@eximbanka.sk.

Viac informácií a dokumenty k záručnému nástroju nájdete TU.

 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.