SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Obmedzenie štátnej podpory exportu pre projekty uhoľných elektrární

Dátum publikovania: 27.10.2021

Exportno – úverové agentúry členských štátov OECD, združené v rámci skupiny Participantov Dohovoru pre štátom podporované exportné úvery, prijali rozhodnutie ukončiť podporu pre projekty neekologizovaných uhoľných elektrární a dodávky tovarov a služieb súvisiace s takýmito elektrárňami. Záujmy Slovenskej republiky sú v otázkach štátnej podpory exportu na pôde OECD hájené EXIMBANKOU SR.

 

Cieľom iniciatívy je v kontexte nadchádzajúceho výročného zasadnutia Konferencie OSN o zmene klímy (COP26) deklarovať pripravenosť exportno – úverových agentúr podieľať sa na plnení záväzkov vyplývajúcich z cieľov Parížskej klimatickej dohody a prispieť svojou časťou k zmierneniu negatívnych dopadov zmeny klímy.

 

Obmedzenie vstupuje do platnosti ku koncu októbra 2021 a vzťahuje sa špecificky na transakcie vo forme štátom podporovaných exportných úverov a obchodne viazanej pomoci týkajúce sa projektov:

  • nových uhoľných elektrární, ktoré nie sú vybavené technológiou pre zachytávanie, ukladanie a využitie oxidu uhličitého (Carbon Capture Utilisation and Storage)
  • existujúcich uhoľných elektrární, s výnimkou projektov ich ekologizácie, t.j. dodávok tovarov a služieb, ktorých účelom je zníženie objemu produkovaných emisii oxidu uhličitého a zároveň neprispievajú k predĺženiu životnosti ani k rozšíreniu kapacity uhoľnej elektrárne.

 

 Viac informácií:

 Agreement reached at OECD to end export credit support for unabated coal-fired power plants

 Ban on export credits for coal-fired electricity projects agreed at OECD

 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.