SKDomov ENHome     linkedin

Nové možnosti rozšírenia poistného krytia pre slovenských vývozcov

Dátum publikovania: 3.11.2020

Dopady pandémie naďalej zasahujú svetovú aj slovenskú ekonomiku. Úlohou EXIMBANKY SR je dopĺňať možnosti komerčných bánk a poisťovní pre slovenských exportérov. Preto prinášame ďalšie možnosti ich podpory v oblasti poistenia.

Slovenskí exportéri tak môžu využiť nové možnosti:

1. Vyššie krytie pohľadávok vďaka „spolupoisteniu“ od EXIMBANKY SR

Komerčné poisťovne momentálne krátia alebo rušia limity na zahraničných odberateľov, čo obmedzuje slovenských exportérov v ďalšej produkcii a exporte. Snažíme sa minimalizovať dopad na slovenských exportérov aj prostredníctvom doplnkového krytia – tzv. „spolupoistenia“. Slovenský exportér tak môže pri splnení určitých podmienok využiť súbežne úverové poistenie od svojej komerčnej poisťovne aj od EXIMBANKY SR na rovnakého kupujúceho. Pri využití spolupoistenia od EXIMBANKY SR k limitu od komerčnej poisťovne je tak slovenský exportér krytý do vyššej hodnoty v prípade, ak zahraničný kupujúci nemôže zaplatiť

Viac informácií: Spolupoistenie k poisteniu od komerčnej poisťovne

 

2. Predĺženie platnosti výnimky Európskej komisie

Vďaka využitiu dočasnej výnimky Európskej komisie, ktorá bola v októbri predĺžená až do 30.6.2021, môže EXIMBANKA SR naďalej poisťovať krátkodobé vývozné úvery so splatnosťou do 2 rokov aj do vyspelých krajín so štátnym krytím. Vďaka využitiu výnimky dopĺňame ponuku poistenia pohľadávok na trhy členských krajín EÚ a OECD a zvyšujeme dostupnosť úverových limitov pre slovenských exportérov.

Viac informácií: Produkt – „Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám- AB“ poskytuje vysokú ochranu pre slovenských vývozcov a je určený malým, stredným a veľkým podnikom, pre všetky objemy vývozu rôznym zahraničným odberateľom, s pokrytím komerčných aj politických rizík.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.