SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Lepší prístup slovenských podnikateľov k Antikorona zárukám EXIMBANKY SR vďaka zlepšeným podmienkam na odpustenie poplatku za záruku.

Dátum publikovania: 4.3.2021

Od júna 2020 poskytuje EXIMBANKA SR Antikorona záruky na preklenutie nepriaznivej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, vďaka čomu môžu slovenské podniky získať úver od komerčných bánk za zvýhodnených podmienok. V nadväznosti na schválenie zmeny schémy štátnej pomoci, týkajúcej sa úverov od 2 do 20 mil. eur, môže odteraz EXIMBANKA SR poskytovať Antikorona záruky s lepšími podmienkami, čo  zefektívni využitie tejto formy pomoci. Zároveň sa predlžuje poskytovanie tejto podpory až do 31.12.2021. Vďaka odpusteniu poplatkov za záruku tak dôjde aj k zníženiu nákladov podnikov na úvery.

Nárok na odpustenie poplatku mali doteraz iba slovenské podniky, ktoré udržali 100 % priemernú zamestnanosť. Podľa tejto úpravy budú mať nárok na odpustenie časti poplatku aj firmy, ktoré udržia zamestnanosť nad 51 %. Odpustenie časti poplatku sa bude percentuálne zvyšovať v závislosti od výšky percenta udržania zamestnanosti. „Ak by sme to mali zjednodušiť, čím vyššiu zamestnanosť podnik udrží, tým vyššia percentuálna časť poplatku mu bude odpustená. Zároveň sa zvyšuje aj výška odpustenia poplatkov za záruku za úver poskytnutý komerčnou bankou z maximálnej sumy 800 tisíc eur až do sumy 1,8 mil. eur a poskytovanie podpory sa predlžuje až do 31.12.2021. Slovenskí podnikatelia, ktorí už takýto úver s Antikorona zárukou od EXIMBANKY SR získali sa nemusia ničoho obávať, pretože tieto lepšie podmienky sa budú vzťahovať aj na existujúce úvery. Verím, že táto zmena prispeje k väčšiemu využitiu tohto záručného nástroja, čo bude mať za následok efektívnejšiu podporu pre slovenské podniky,“ vyjadrila sa generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Kohútová.

Od zavedenia produktu podnikatelia načerpali úvery prostredníctvom komerčných bánk v objeme 47 miliónov eur s Antikorona zárukou EXIMBANKY SR.

Viac informácií: Antikorona záruka EXIMBANKY SR

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.