SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Exportno úverové agentúry EÚ a krajín OECD predkladajú návrh na ukončenie štátnej podpory pre projekty uhoľných elektrární

Dátum publikovania: 17.9.2021

Exportno - úverové agentúry EÚ v spolupráci s partnerskými inštitúciami z Kanady, Kórei, Nórska, Švajčiarska, Spojených štátov a Spojeného kráľovstva predkladajú na pôde OECD  návrh na ukončenie štátnej podpory pre projekty uhoľných elektrární.

Štátom podporované exportné úvery sú významným nástrojom na podporu cezhraničného obchodu. Cieľom predkladaného návrhu je podpora ekologizácie globálneho hospodárstva a napĺňanie spoločnej ambície exportno – úverových agentúr prispieť k plneniu cieľov Parížskej klimatickej dohody, ku ktorým sa prihlásila aj Slovenská republika.

EÚ je odhodlaná ukončiť štátnu podporu exportu pre neekologizované uhoľné projekty a zároveň sa aktívne angažuje v procese tvorby legislatívy uľahčujúcej prechod na ekologickejšie a obnoviteľné formy výroby energie. Táto iniciatíva vychádza z politických záväzkov na vysokej úrovni, v rámci ktorých v januári 2021 Rada EÚ vyzvala na postupné zastavenie podpory fosílnych palív a zefektívnenie transformácie svetového hospodárstva smerom ku klimatickej neutralite. Európska komisia sa v rámci preskúmania obchodnej politiky z februára 2021 zaviazala navrhnúť postup pre okamžité ukončenie štátnej podpory exportu pre uhoľné energetické projekty. V júni 2021 prijali členovia G7 uznesenie o nezlučiteľnosti aktuálneho trendu globálnych investícii do uhoľného priemyslu s dosiahnutím klimatických cieľov a rozhodli o ukončení štátnej podpory exportu pre projekty výroby energie zo spaľovania uhoľných zdrojov do konca roku 2021.

V tejto súvislosti jedným z pripravovaných zámerov EXIMBANKY SR v rámci svojej strednodobej stratégie bude aj realizácia podpory exportu udržateľným spôsobom a pristúpenie k príprave zelenej stratégie.

 

Originálnu verziu tlačovej správy nájdete tu: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2299&title=EU-teams-up-with-other-OECD-countries-to-propose-ban-on-export-credits-for-coal-fired-electricity-projects

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.