SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Export Credits Anti-Bribery Workshop

Dátum publikovania: 28.1.2022

Pod záštitou OECD a Pracovnej skupiny pre exportné úvery a záruky (ECG), sa v dňoch 11. - 13. januára 2022 konal v poradí piaty workshop pre špecialistov exportno – úverových agentúr (ECAs) na boj proti korupcii. Hlavnou pridanou hodnotou workshopov je vzájomné zdieľanie implementačných skúseností a dobrej praxe ECAs v oblasti prevencie, identifikácie, ohlasovania a monitorovania aktivít súvisiacich s korupciou a podplácaním v rámci transakcií, ktoré sú predmetom štátnej podpory. 

 

 

 

Agenda piateho workshopu bola zameraná predovšetkým na tri konkrétne oblasti:

  1. preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia o dôsledkoch podplácania v medzinárodnom obchode,
  2. skríning a podrobné preverovanie transakcií v úvodných štádiách žiadosti klienta o podporu,
  3. špecifické problémy, s ktorými sa ECAs pri implementácii Odporúčania stretávajú (protikorupčné doložky v zmluvách, interpretácia pojmu „dôvodné podozrenie z podplácania“, monitoring projektov vo fáze po prijatí záväzku, a iné.).

 

Zástupcovia exportnej úverovej agentúry Export Finance Australia informovali o rozsiahlej aktivite viac ako 30 partnerov z radov inštitúcií pre boj proti podplácaniu, privátneho sektora a neziskových organizácií s názvom Bribery Prevention Network. Táto si kladie za cieľ zvyšovať povedomie exportérov a širokej verejnosti o témach súvisiacich s podplácaním, s dôrazom na prevenciu. Hlavnou výzvou v tejto súvislosti ostáva motivácia exportérov pre zapojenie sa do tejto formy osvetových aktivít.

 

Expertka nórskej spoločnosti SCATEC (globálny výrobca a dodávateľ udržateľných, energetických zdrojov), predstavila prístupy privátneho sektora k identifikácii potenciálne rizikových korupčných elementov v rámci portfólia. SCATEC za týmto účelom vytvoril pokročilú, čiastočne automatizovanú matricu indikátorov (red flags), ktorá sa okrem štandardných parametrov, ako sú teritória a sektory so zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu podplácania, špecificky zameriava aj na analýzu relevantných strán (subdodávatelia, sprostredkovatelia a agenti) zapojených do konkrétnych projektov.

 

Kanadská exportno-úverová agentúra EDC spracovala v tejto súvislosti prehľadný manuál, pre identifikáciu relevantných strán, ktoré by mali byť predmetom posudzovania pri skríningu transakcií. Primárnym nositeľom zodpovednosti za identifikáciu relevantných strán je obchodné miesto, pričom informácie sú zhromažďované minimálne z dvoch ďalších zdrojov, nie len z dotazníka vyplneného klientom. Pri rizikovej analýze transakcií sa využíva automatizovaný nástroj Gemini, ktorý z verejne prístupných databáz zhromažďuje a porovnáva informácie súvisiace napr. s finančnou kriminalitou, externými databázami a pod. 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.