SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

EXIMBANKA súčasťou jarného plenárneho zasadnutia Bernskej únie

Dátum publikovania: 23.3.2018

Počas jarného plenárneho zasadnutia Bernskej únie vystúpila generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky Ing. Monika Kohútová, MBA v paneli výboru Pražský klub. Panelová diskusia bola orientovaná na právne usporiadanie svetových exportno-úverových agentúr (ECAs), dôvody ich vzniku a dozor, ktorý majú nad svojou činnosťou. Pani generálna riaditeľka taktiež predstavila činnosť EXIMBANKY SR a jej súčasné aktivity, v rámci ktorých poskytuje širokú škálu produktov slovenským exportérom.

EXIMBANKA SR bola v minulom roku, už druhýkrát po sebe, zvolená do riadiaceho výboru - Management Committee Bernskej únie, čím sa podieľa na riadení celej únie a reprezentuje záujmy členov výboru MLT. Bernská únia je najväčšia únia poisťovateľov úverového rizika a investícií, združuje viac ako 85 členov zo 70 krajín sveta a kontroluje viac ako 2 bilióny celosvetového obchodu. EXIMBANKA SR získala štatút pozorovateľa v Bernskej únii poisťovateľov úverov a investícií (BU) na výročnom zasadnutí v Taipei v októbri 2004 na základe splnenia predpísaných výsledkov v oblasti krátkodobého, strednodobého a dlhodobého poistenia. Za riadneho člena Bernskej únie bola zvolená 1. novembra 2006 na jej plenárnom zasadnutí.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.