SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

EXIMBANKA SR spúšťa program finančnej pomoci „antikorona záruka“

Dátum publikovania: 23.6.2020

EXIMBANKA SR spúšťa ďalší program finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. V rámci tohto programu bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech bánk za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom. Táto forma pomoci je určená podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur. 

EXIMBANKA SR týmto zverejňuje výzvu pre banky so sídlom v SR alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR na zapojenie sa do finančného nástroja „antikorona záruka“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených úverov podnikom.

Prostredníctvom finančného nástroja budú poskytované nové preklenovacie úvery podnikom (počas prvého roka s odkladom splátok istiny aj úroku) so splatnosťou 2 až 6 rokov a úrokovou sadbou maximálne vo výške 1,9 % p.a. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných potrieb.

O zapojenie sa do finančného nástroja budú môcť požiadať všetky banky alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR. Bližšie informácie sú uvedené na internetovej stránke EXIMBANKY SR. EXIMBANKA SR očakáva prejavenie záujmu zo strany bánk v najbližších týždňoch a poskytovanie prvých úverov začiatkom júla.

 

Viac informácií o Antikorona zárukách nájdete tu:

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/antikorona-zaruka.html?page_id=221920

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.