SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

EXIMBANKA SR prezentovala možnosti uplatnenia exportno-úverových agentúr v kontexte udržateľného hospodárskeho rozvoja

Dátum publikovania: 15.2.2019

V rumunskom národnom múzeu COTROCENI  v Bukurešti sa dňa 6. februára konala konferencia „Úloha rozvojových bánk a exportno-úverových agentúr v Európskej únii“. Do odbornej diskusie tejto konferencie bola pozvaná aj riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov Silvia Gavorníková z EXIMBANKY SR.

Počas konferencie sa konali dve moderované diskusie. V diskusii na tému „Úloha exportno-úverových agentúr v udržateľnom hospodárskom rozvoji“ riaditeľka medzinárodných vzťahov Silvia Gavorníková prezentovala konkrétne možnosti ako sa exportno-úverové agentúry môžu prispôsobiť rýchlo meniacim a vyvíjajúcim trendom, ktoré však vytvárajú aj nové výzvy a príležitosti. EXIMBANKA SR je v procese transformácie na modernú exportno-úverovú agentúru a adaptuje sa na zmeny  globálneho trhu. Tomu prispôsobuje aj služby a podriaďuje nové aktivity, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k lepšej podpore exportérov.

EXIMBANKA SR smeruje svoje aktivity najmä na rozvoj podpory pre segment malých a stredných podnikov, či získania štatútu na čerpanie zdrojov EU určených na rozvojové financovanie. Slovenskí exportéri by tak mohli získať prístup k prostriedkom EU určeným na financovanie projektov v rozvojových krajinách.

Konferenciu hostila rumunská exportno-úverová agentúra Romanian Export-Import bank (Eximbank Romania) s ktorou EXIMBANKA SR spolupracuje aj na pôde Európskej únie. Od roku 2016 s ňou máme podpísanú taktiež aj medzinárodnú dohodu o spolupráci. Rumunsko v je od začiatku roka 2019 predsedajúcou krajinou Európskej únie.

Podujatie otvoril štátny tajomník rumunského Ministerstva a financií Valentin Mavrodin a generálny sekretár Bernskej únie Vinco David. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia obchodných komôr, exportno-úverových agentúr, rozvojových bánk aj zástupcovia súkromného sektora.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.