SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

EXIMBANKA SR podpísala v rámci platformy 16 SVE + Čína dva strategicky významné dokumenty

Dátum publikovania: 16.7.2018

Generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky EXIMBANKY SR Ing. Monika Kohútová, MBA podpísala 5.7.2018, na zasadnutí členov Medzibankovej asociácie v rámci iniciatívy 16+1 „China-CEEC Inter-Bank Association“ (IBA), dve dohody - „Corporation Action Agenda for 2018-2020 of the China CEEC Inter-Bank Association“ a „Cooperation Agreement on Capacity Building and Experience Sharing among Member Banks of the China-CEEC Inter-Bank Association“.

Zasadnutie členov Medzibankovej asociácie v rámci iniciatívy 16+1 „China-CEEC Inter-Bank Association“ (IBA) sa konalo ako „Sideline Financial Event“ samitu predsedov vlád. Oba dokumenty by mali prispieť ku konkrétnym výsledkom spolupráce medzi zainteresovanými krajinami. Prvým je Akčný plán spolupráce („Corporation Action Agenda for 2018-2020 of the China CEEC Inter-Bank Association“), kde sú identifikované aj konkrétne projekty a druhým dokumentom je Dohoda o spolupráci pri budovaní kapacít a zdieľaní skúseností („Cooperation Agreement on Capacity Building and Experience Sharing among Member Banks of the China-CEEC Inter-Bank Association“), ktorá má prispieť k zlepšeniu spolupráce medzi jednotlivými členmi. Súčasne bolo na zasadnutí schválené založenie Koordinačného centra Medzibankovej asociácie v Budapešti.

EXIMBANKA SR spolu s partnerskými exportno – úverovými agentúrami (ECAs) a rozvojovými bankami zo 16 krajín regiónu strednej a východnej Európy (16 SVE) podpísala 27. novembra 2017 v Budapešti multilaterálnu zmluvu s China Development Bank o založení medzibankovej asociácie China-CEEC Inter-Bank Association. Cieľom je vytvorenie modelu a platformy ECAs pre rozvoj a prehĺbenie spolupráce na dlhodobých investičných projektoch celoregionálneho významu so špecifickým akcentom na parciálne alebo komplexné infraštruktúrne projekty súvisiace s iniciatívou „Hodvábna cesta – One Belt One Road“.

V oblasti bankovníctva a poisťovníctva pôjde primárne o spoluprácu pri poskytovaní medzibankových úverov, syndikovaných úverov a záruk a pri tvorbe spoločných investičných fondov.

Zasadnutie medzibankovej asociácie sa konalo ako sprievodné podujatie počas 7. stretnutia predsedov vlád krajín strednej a východnej Európy (SVE) a Číny. Počas samitu sa konalo biznis fórum za účasti 250 zástupcov čínskych spoločností a 700 zástupcov spoločností a asociácií zo SVE, vrátane štyroch zástupcov zo SR. Biznis fórum pozostávalo z panelových prezentácii subjektov z krajín SVE a Číny v oblastiach energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, priemyselných partnerstiev, inovácií a technologických riešení v rôznych sektoroch ekonomiky.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.