SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

EXIMBANKA SR odovzdala predsedníctvo v Pracovnej skupine Rady EÚ pre exportné úvery Malte

Dátum publikovania: 5.12.2016

Historicky prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ sa končí 31. decembra 2016. Na poslednom zasadnutí Pracovnej skupiny Rady EÚ pre exportné úvery, ktoré sa konalo 1. decembra 2016, odovzdala slovenská predsedníčka skupiny symbolicky predsednícke kladivko do rúk maltským kolegom. Počas necelých šiestich mesiacov viedlo SK PRES päť zasadnutí pracovnej skupiny, tri koordinačné stretnutia členských štátov EÚ počas rokovaní v pracovných skupinách v OECD a zastupovalo členské štáty na zasadnutí riadiaceho výboru Medzinárodnej pracovnej skupiny pre exportné úvery. Okrem vedenia oficiálnych zasadnutí PS Rady EÚ pre exportné úvery zorganizovala EXIMBANKA SR aj neformálne stretnutie pracovnej skupiny v Bratislave.

V rámci rokovaní PS Rady EÚ SK PRES pokračovalo v práci na témach, ktoré sú štandardnou súčasťou jej pracovnej agendy. Počas SK PRES sa podarilo dosiahnuť dohodu v OECD o nových pravidlách pre stanovovanie poistných sadzieb vo vysokopríjmových krajinách EÚ a OECD. Nové pravidlá sú osobitne dôležité pre členské krajiny EÚ, pretože väčšina obchodov smerujúca do vysokopríjmových krajín je realizovaná práve v rámci EÚ. Pod vedením SK PRES boli otvorené aj viaceré nové témy týkajúce sa exportných úverov, ktoré vyplynuli z práce iných pracovných skupín, či už v EÚ alebo v OECD. Jednou z nich bola prebiehajúca modernizácia pravidiel OECD pre oficiálnu rozvojovú pomoc, v rámci ktorej by niektoré navrhnuté nástroje mohli ovplyvniť fungovanie exportných úverov. Okrem týchto prioritných tém sa SK PRES zaoberalo aj požiadavkou Špeciálnej komisie pre poľnohospodárstvo na vytvorenie spoločnej európskej schémy pre podporu exportu poľnohospodárskej produkcie, či možným zapojením exportných úverov do novo vytvoreného Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj.

Členské štáty aj zástupcovia Komisie ocenili prácu SK PRES v PS Rady EÚ pre exportné úvery a poďakovali za profesionálny prístup a osobné nasadenie tímu EXIMBANKY SR, ktorý zastrešoval SK PRES.

Účastníci pracovnej skupiny WG ECG

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.