SKDomov ENHome     linkedin

EXIMBANKA SR nadväzuje nové obchodné spolupráce s medzinárodnými inštitúciami na výročnom zasadnutí Svetovej banky a MMF vo Washingtone

Dátum publikovania: 13.10.2022

Od 10. do 16. októbra sa v sídle Medzinárodného menového fondu (MMF) a skupiny Svetovej banky (WBG) koná výročné zasadnutie - 2022 Annual Meetings. Zasadnutia sa aktívne zúčastňuje aj generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Zuzana Kalivodová a námestníčka divízie financovania a poisťovníctva, Michaela McGuire.

 

Výročné zasadnutia sa zvyčajne konajú dva po sebe nasledujúce roky v sídle skupiny Svetovej banky a MMF vo Washingtone D.C. a každý tretí rok v inej členskej krajine. Na výročných stretnutiach sa stretávajú zástupcovia bánk, ministerstiev, predstavitelia súkromného sektora, občianska spoločnosť, médiá a akademici, aby prediskutovali otázky globálneho záujmu vrátane svetového ekonomického výhľadu, globálnej finančnej stability, odstraňovania chudoby, inkluzívneho hospodárskeho rastu alebo tiež otázky týkajúce sa klimatických zmien. Rokovania v rámci zasadnutia Svetovej banky sa zaoberajú aj situáciou na Ukrajine a hľadaním možností finančnej podpory.

 

EXIMBANKA SR aktívne nadväzuje nové obchodné spolupráce s medzinárodnými inštitúciami

Vo štvrtok (13.10.) mala EXIMBANKA SR v programe zasadnutie s Medzinárodnou finančnou korporáciou (International Finance Corporation – IFC). Práve v spolupráci s IFC a ďalšími zahraničnými partnermi už EXIMBANKA SR v roku 2021 priniesla slovenským podnikateľom dve online podujatia zamerané na investičné a exportné príležitosti v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

Prostredníctvom novej stratégie EXIMBANKY SR, ktorú sme predstavili začiatkom októbra, chce EXIMBANKA SR flexibilne reagovať na aktuálne trhové podmienky a geopolitickú situáciu a zároveň posilňovať  partnerstvá ako na domácej, tak aj medzinárodnej scéne. Aktívna a efektívna spolupráca v rámci partnerstiev s medzinárodnými inštitúciami vytvára priestor pre nové možnosti v rámci podpory slovenských exportérov a prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch.

 

Viac o výročnom zasadnutí 2022 Annual Meetings nájdete na online platforme Svetovej banky: https://www.worldbank.org/en/meetings/splash/annual

Podujatie 2022 Annual Meetings je možné sledovať LIVE na online platforme World Bank Live: https://live.worldbank.org/events/annual-meetings-2022-people-planet

 

--

Skupina Svetovej banky zohráva kľúčovú úlohu v globálnom úsilí o ukončenie extrémnej chudoby a podporu spoločnej prosperity. Pozostáva z piatich inštitúcií: Svetovej banky vrátane Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD) a Medzinárodnej asociácie pre rozvoj (IDA); Medzinárodná finančná korporácia (IFC); Multilaterálna agentúra pre investičné záruky (MIGA); a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (ICSID). Tieto inštitúcie spolupracujú vo viac ako 100 krajinách a poskytujú financovanie, poradenstvo a ďalšie riešenia, ktoré umožňujú krajinám riešiť najnaliehavejšie výzvy rozvoja.

 

Medzinárodný menový fond (MMF) je organizáciou 190 krajín, ktorá sa snaží podporovať globálnu menovú spoluprácu, zabezpečovať finančnú stabilitu, uľahčovať medzinárodný obchod, podporovať vysokú zamestnanosť a udržateľný hospodársky rast a znižovať chudobu na celom svete.

 

IFC je najväčšou globálnou rozvojovou inštitúciou, ktorá sa zameriava výlučne na podporu súkromného sektora v rozvojových krajinách. Pôsobí vo viac ako 100 štátoch sveta, kde poskytuje rozvojové riešenia podľa potrieb svojich klientov. V roku 2020 IFC investovalo 22 mld. USD do súkromných firiem a finančných inštitúcií v rozvojových krajinách, s cieľom posilniť privátny sektor, prispieť k ukončeniu extrémnej chudoby a zlepšeniu spoločnej prosperity.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.