SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

EIB a EXIMBANKA SR spája svoje sily s cieľom podporiť slovenské exportné spoločnosti

Dátum publikovania: 14.11.2018

EXIMBANKA SR podpísala úverovú zmluvu s  EIB (Európskou investičnou bankou)  v objeme 50 mil. EU. Táto historicky prvá spolupráca medzi EIB a EXIMBANKOU SR je určená na podporu segmentu malých a stredných podnikov (MSP) a stredne veľkých podnikov. EXIMBANKA SR ako jediný priamy finančný nástroj štátu na podporu exportu týmto prispieva k napĺňaniu cieľov hospodárskej politiky Vlády SR.

Predsedníčka Rady banky a generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Kohútová uviedla: "Prostredníctvom úveru z EIB budeme môcť podporovať exportné aktivity slovenských vývozcov z radov MSP a stredne veľkých podnikov zlepšením ich prístupu k zvýhodneným podmienkam stredno a dlhodobého financovania. Táto príležitosť umožní aj menším exportérom realizáciu ich investičných zámerov na zahraničných trhoch, čo je aj v súlade so stratégiou EXIMBANKY SR. K dnešnému dňu evidujeme viacero obchodných projektov zo segmentu MSP a stredne veľkých spoločností, ktorí sa môžu uchádzať o financovanie z EIB. Podpredseda EIB Vazil Hudák poznamenal: "Financovanie segmentu MSP a stredne veľkých podnikov je veľmi blízke EIB. EXIMBANKA SR sa stane novým partnerom EIB a spoločne budeme podporovať MSP a stredne veľké podniky - kľúčových aktérov slovenskej ekonomiky z hľadiska zamestnanosti ako aj hospodárskeho rastu. " Touto transakciou banka EÚ zahajuje svoju spoluprácu s EXIMBANKOU SR. EIB týmto partnerstvom rozšíri doterajší počet už na osem finančných sprostredkovateľov na Slovensku, ktorí spolupracujú s EIB, čo je znakom dobre rozvinutej spolupráce medzi bankou EÚ a miestnymi bankami.

Európska investičná banka (EIB) je bankou Európskej únie s dlhodobým úverovaním. Je jedinou bankou vo vlastníctve členských štátov EÚ, ktorých záujmy aj reprezentuje. Poskytuje dlhodobé finančné prostriedky na investície v súlade s cieľmi politiky EÚ. EIB úzko spolupracuje aj s inými inštitúciami EÚ na realizácii plnenia zámerov politiky EÚ. EIB ako najväčší multilaterálny dlžník a veriteľ podľa objemu, poskytuje finančné prostriedky a poradenstvo na využiteľné a udržateľné investičné projekty, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov politiky EÚ. Viac ako 90% aktivít EIB sa zameriava na Európu, ale podporuje aj mimo európske rozvojové politiky EÚ.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.