SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Aktuálnou prioritou je zabezpečiť dostatočnú likviditu pre MSP, do budúcnosti však musíme prispieť k zelenej transformácii ekonomík.

Dátum publikovania: 14.12.2020

V dňoch 7. – 10. decembra 2020 sa konal špecializovaný webinár Bernskej únie v rámci iniciatívy Capacity Sharing Marketplace. Cieľom iniciatívy je spájať jednotlivých aktérov na poli medzinárodných financií a vytvárať partnerstvá medzi verejnými a súkromnými inštitúciami pre koordinovanú podporu projektov. Na tomto webinári sa podarilo spojiť až 90 rôznych inštitúcií z celého sveta a zúčastnilo sa ho 170 účastníkov.

Počas štyroch dní predstavitelia exportno-úverových agentúr, medzinárodných finančných inštitúcií (napr. Svetová banka, IFC, MIGA, MMF, IIF, atď.), rozvojových bánk (napr. China Development Bank, AIIB, ICIEC, ATI, EBRD, atď.), súkromných poisťovateľov a bánk, a podnikov diskutovali o aktuálnych výzvach, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo, ako aj o spôsoboch, akými tieto problémy spoločne riešiť.

Účastníci sa zhodli na tom, že absolútnou prioritou je posilnenie ekonomík a zabezpečenie likvidity najmä pre MSP, financovanie zelenej transformácie ekonomík rozvinutých aj rozvojových krajín, digitalizácia a lepšia spolupráca medzi jednotlivými inštitúciami, ktoré poskytujú financovanie projektov. Webinár viedli zástupkyne EXIMBANKY SR, Monika Kohútová, generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky EXIMBANKY SR a Silvia Gavorníková, riaditeľka medzinárodných vzťahov.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.