SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Aktuálna informácia o novom produkte pripravovanom v súvislosti s COVID-19

Dátum publikovania: 6.4.2020

Na základe schválenia zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 pripravujeme  v spolupráci s Ministerstvom financií SR produkt, ktorého cieľom je napomôcť najmä MSP preklenúť toto nepriaznivé obdobie za účelom udržania ich prevádzky a zamestnanosti. 

Pôjde o prekleňovací prevádzkový úver poskytnutý EXIMBANKOU SR za zvýhodnených podmienok. Výška prevádzkového úveru bude maximálne 500 000 €, pričom zároveň nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019. Doba splatnosti prevádzkového úveru bude tri roky, s odkladom splácania istiny a úrokov v dĺžke 12 mesiacov odo dňa čerpania úveru. Finančné prostriedky získané z prevádzkového úveru môže exportér použiť na financovanie prevádzkových nákladov, na financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti  a taktiež na platenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovým úradom a colným úradom.

Radi by sme poprosili exportérov o trpezlivosť, keďže takéto úvery bude možné poskytovať až potom, ako dôjde k schváleniu príslušnej schémy pre štátnu pomoc. Podmienky a parametre schémy sú v príprave a budú zverejnené čoskoro v Obchodnom vestníku a následne prostredníctvom webu a sociálnych sietí. 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.