SKDomov ENHome     linkedin
Zmluvy s organizáciami

Zmluvy s partnerskými organizáciami

Dohody o spolupráci a memorandá o porozumení

EXIMBANKA SR dlhodobo úzko spolupracuje s partnerskými exportno-úverovými agentúrami podobného zamerania z celého sveta. S mnohými z nich sa stretáva na pôde Bernskej únie a Pražského klubu, ktoré združujú poistiteľov vývozných úverov a investícií a ktorých je členom. Má podpísaných viac ako 80 dohôd o spolupráci s inštitúciami z tridsiatich krajín, napr. z Veľkej Británie, Ruskej federácie, Poľska, Izraela, Egyptu, Kórey, USA, Srbska, Slovinska, Rumunska, Kanady, Číny, Kazachstanu, Bulharska, Indie a mnohých ďalších. EXIMBANKA SR rozvíja medzinárodnú spoluprácu na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci, resp. memoránd o porozumení.


Zaistiteľské zmluvy

Vyššou formou spolupráce sú zaistiteľské zmluvy pre oblasť strednodobých a dlhodobých projektov, pomocou ktorých je umožnený spoločný prienik exportérov z rôznych krajín na tretie trhy. EXIMBANKA SR dlhodobo aktívne využíva len zaistiteľskú zmluvu uzatvorenú s českou úverovou poisťovňou EGAP. V roku 2011 boli podpísané ďalšie dve zaistiteľské zmluvy s národnými exportno-úverovými agentúrami Nemecka a Slovinska. Ide o štáty, pri ktorých eviduje reálny záujem zo strany exportérov o spoločné dodávky, či už v pozícii hlavného dodávateľa alebo subdodávateľa.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.