SKDomov ENHome     linkedin
Úprava štatútu Národného kontaktného miesta pre smernice OECD

Úprava štatútu Národného kontaktného miesta pre smernice OECD

Národné kontaktné miesto pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti (ďalej len „NKM“) formou hlasovania per rollam schválilo úpravu štatútu NKM v nadväznosti na žiadosť Odboru prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „OPK“) o členstvo v NKM. Odbor prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky je hlavným koordinačným útvarom protikorupčnej prevencie vo vzťahu k verejnej správne na horizontálnej i vertikálnej úrovni. Zároveň je ústredným kontaktným pracoviskom v oblasti prevencie korupcie pre všetky orgány a úrovne verejnej správy, vrátane metodického usmerňovania v posudzovaní korupčných rizík. Zmena inštitucionálneho zloženia národného kontaktného miesta je premietnutá do štatútu národného kontaktného miesta a bola vydaná Rozhodnutím č. 7/2022 ministra hospodárstva Slovenskej republiky.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.