SKDomov ENHome     linkedin
Zaradenie krajín na základe princípov udržateľného financovania krajín s nízkymi príjmami

Zaradenie krajín na základe princípov udržateľného financovania krajín s nízkymi príjmami

Pracovná skupina OECD pre exportné úvery a záruky (ECG) sa riadi princípmi udržateľného financovania od konca 90tych rokov.

Krajiny s nižšími príjmami často zápasia alebo v minulosti zápasili s vysokými zahraničnými dlhmi, ktoré môžu oslabiť ich schopnosť znižovať úroveň chudobu v krajine. Aj keď mnohé z týchto krajín nie sú tradične dôležitými trhmi pre exportno-úverové agentúry, členovia ECG napriek tomu uznávajú, že poskytovanie vývozných úverov verejnému sektoru by mohlo zohrávať úlohu pri zvyšovaní neudržateľných úrovní externého dlhu týchto krajín, a preto by sa toto riziko malo vziať do úvahy ešte pred poskytnutím podpory.

V roku 2008 sa členovia ECG dohodli na Pravidlách a zásadách v tejto oblasti (Principles and Guidelines), ktoré berú do úvahy a podporujú spoločný rámec udržateľnosti dlhu Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, ktorý má za cieľ mobilizáciu súkromných financií na potreby rozvojových krajín a súčasne má zabezpečiť, že krajiny nebudú navyšovať svoj externý dlh. Tieto pravidlá boli aktualizované v roku 2016 a v roku 2018 boli upravené na formu Odporúčania OECD.

Hoci Odporúčanie OECD o princípoch udržateľného financovania a štátom podporovaných exportných úveroch nie je pre členské štáty právne záväzné, vyjadruje vôľu všetkých členov OECD a ich prístup v danej oblasti.

EXIMBANKA SR dodržiava tieto zásady a v prípade transakcií do nízkopríjmových krajín postupuje v súlade s týmto Odporúčaním OECD.

 

Zoznam krajín a podmienky poskytnutia financovania podľa OECD.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.