SKDomov ENHome     linkedin

EXIMBANKA SR a predsedníctvo v Rade EÚ

Všeobecná informácia o predsedníctve 

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

EXIMBANKA SR zohrávala aktívnu úlohu počas trvania slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie - zastupovala Slovenskú republiku v pracovnej skupine Rady EÚ CWG – ECG (CWG = Council Working Group; ECG = Export Credit Group). 

Predsedníctvo Rady EÚ vykonávajú členské štáty na rotujúcej báze so šesťmesačnou periodicitou, vo vopred určených skupinách troch členských štátov (tzv. predsednícke Trio) počas obdobia 18 mesiacov, v našom prípade Trio PRES predstavuje Holandsko – Slovensko – Malta, v období od januára 2016 do júna 2017.

V druhom polroku 2016 pripadlo predsedníctvo historicky prvýkrát na Slovenskú republiku (SK PRES 2016 = skratka zo Slovak Presidency). Hlavnou úlohou pre Slovensko v rámci tejto významnej povinnosti a príležitosti bolo hľadanie kompromisov medzi členskými štátmi na dosiahnutie finálneho konsenzu v zložitých otázkach agendy EÚ a čo najlepšie reprezentovanie našej krajiny. Slovensko v tomto období zastupovalo Radu EÚ vo vzťahu k multilaterálnym organizáciám a ďalším európskym inštitúciám (Európska komisia, Európsky parlament).


Úloha EXIMBANKY SR v SK PRES

EXIMBANKA SR zastupovala Slovenskú republiku v pracovnej skupine Rady EÚ CWG – ECG (CWG = Council Working Group; ECG = Export Credit Group). Zasadnutia sa konali na pravidelnej báze minimálne jedenkrát za mesiac, alebo podľa potreby a aktuálnosti diskutovaných tém aj častejšie.


Hlavné úlohy EXIMBANKY SR počas SK PRES:

  • organizácia a riadenie zasadnutí pracovnej skupiny Rady EÚ CWG – ECG,
    stanovovanie priorít aktuálnej agendy,
  • hľadanie kompromisných riešení, (v prípade patovej situácie plniť úlohu mediátora),
  • koordinácia Tria,
  • zastupovanie EÚ vo vzťahu k multilaterálnym inštitúciám, najmä OECD a WTO,
  • koordinácia pozícií členských štátov v rámci medzinárodnej pracovnej skupiny pre exportné úvery IWG.


Pracovná skupina Rady EÚ (CWG) – Export Credit Group (ECG) harmonizuje podmienky štátnej podpory exportu pre členské štáty a koordinuje pozície členských štátov pre oblasť exportných úverov, o ktorých sa rokuje v rámci OECD alebo medzinárodnej pracovnej skupiny pre exportné úvery (IWG), kde sa členské štáty OECD a nečlenovia (ako napríklad Čína a Brazília) snažia nájsť spoločnú cestu k formovaniu horizontálnych pravidiel pre exportné úvery na globálnej úrovni.

Hlavným cieľom CWG - ECG je stanovenie rovnakých podmienok štátnej podpory exportu pre všetkých členov a zabránenie nekalej súťaže tým, že upravuje spoločné pravidlá a štandardy pre poskytovanie štátnej podpory exportu a definuje rámec pre finančné podmienky ako napríklad minimálne poistné sadzby, dobu splatnosti, minimálne úrokové sadzby a iné. Súčasne v rámci vybraných sektorov poskytuje zvýhodnené podmienky v rámci odchýlok od Konsenzu OECD, v rámci ktorých si každá krajina bráni svoje národné záujmy. Ako príklad môžeme uviesť situáciu počas ES PRES, kedy začali Španieli diskusiu o zvýhodnených podmienkach pre sektor železničnej infraštruktúry, ktorá je ich národným záujmom.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.