SKDomov ENHome     linkedin
Značka Made in CzechoSlovakia ožíva

Značka Made in CzechoSlovakia ožíva

Dátum publikovania: 29.7.2014

EXIMBANKA SR a Česká exportní banka zintenzívňujú spoluprácu v oblasti štátnej podpory exportu

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) a Česká exportní banka, a.s. podpísali dnes, 29. júla 2014, v Bratislave vzájomnú Dohodu o spolupráci. Tá má za úlohu oživiť svetovú značku „Made in CzechoSlovakia“ a naďalej rozvíjať exportné príležitosti slovenských a českých firiem vrátane ich uplatnenia na zahraničných trhoch.   

Skladba úverového portfólia České exportní banky odráža fakt, že poslaním tejto štátnej banky je podpora vývozu do rizikovejších teritórií. Väčšina úverového portfólia je preto alokovaná mimo Európskej únie. Najviac úverov, až 44 % smeruje do Ruskej federácie. Na druhom mieste je Turecko s 15 %, nasleduje Gruzínsko, Azerbajdžan a Ukrajina. Z krajín Európskej únie pripadá najviac poskytnutých úverov na Slovensko – je to 16 %. Najvýznamnejším exportným prípadom je pritom dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Výška úveru v tomto prípade dosiahne 630 miliónov eur. Všeobecne sa viac ako polovica úverov Českej exportnej banky týka práve strojov a zariadení na výrobu energie. Českí exportéri pochopiteľne hľadajú s podporou České exportní banky nové teritória, kde by sa mohli uplatniť a v niektorých prípadoch i nadviazať na dobré meno svojich predchodcov.  

Aj keď podpora exportu prostredníctvom bankových produktov EXIMBANKY SR kopíruje teritoriálnu štruktúru slovenského vývozu, stále viac sa do popredia dostávajú rizikovejšie teritória, ako napríklad Rumunsko, Turecko, Rusko, Srbsko, Ukrajina či Bosna a Hercegovina. Zo sektorovej štruktúry prevláda v podpore exportu EXIMBANKOU SR energetický, strojársky a chemický priemysel.

Oživenie značky CzechoSlovakia nadväzuje na spoločné historické väzby zahraničného obchodu a výroby. Spoločnou dohodou exportno-úverové agentúry SR a ČR rozvinú vzájomnú spoluprácu pri podpore vývozu do tretích krajín, v ktorých budú môcť nadviazať na tradíciu značky CzechoSlovakia. Podpis dohody medzi EXIMBANKOU SR a Českou exportní bankou je prvým krokom k ešte užšej odbornej spolupráci medzi týmito inštitúciami, ktoré majú nezastupiteľné miesto v systéme štátnej podpory exportu obidvoch krajín.

 

Podpis Dohody o spolupráci EXIMBANKA SR a ČEB, a.s.      Podpis Dohody o spolupráci EXIMBANKA SR a ČEB, a.s.

 Podpis Dohody o spolupráci EXIMBANKA SR a ČEB, a.s.

     Podpis Dohody o spolupráci EXIMBANKA SR a ČEB, a.s.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.