SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Úspech špeciálneho online poistného produktu EXIMBANKY SR eMSP

Úspech špeciálneho online poistného produktu EXIMBANKY SR eMSP určeného pre segment malého a stredného podnikania

Dátum publikovania: 14.4.2014

V roku 2013 bola EXIMBANKOU SR uvedená na trh novinka v podobe online produktu eMSP poistenie. Produkt eMSP je poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu proti komerčným a politickým rizikám. Poistenie kryje vývozcovi riziká z nezaplatenia vývozných aj tuzemských pohľadávok súkromnými kupujúcimi.

Pre koho je produkt určený?
Tento online produkt je určený všetkým malým a stredným podnikom, ktoré chcú mať export svojich výrobkov a služieb zabezpečený, ale ešte stále váhajú nad exportom svojich výrobkov. EXIMBANKA SR poistí pohľadávku exportéra s odloženou splatnosť od 30 do 180 dní, vo výnimočných prípadoch až do 360 dní.

Cieľom zavedenia produktu bolo zvýšenie dostupnosti poistenia pre klientov z radov malých a stredných podnikateľov, zjednodušenie a urýchlenie postupov pri poisťovaní pohľadávok vývozcu bez nutnosti osobnej návštevy, ako aj jednoduchá a efektívna elektronická komunikácia.

Výhody eMSP poistenia

  • Poistné plnenie vyplácame aj pri nižších škodách už od 500 eur.
  • Neurčujeme maximálne poistné plnenie. Klientovi vyplatíme skutočne vzniknutú škodu zníženú len o jeho spoluúčasť.
  • Neurčujeme minimálne ročné poistné, ale pri jeho výpočte vychádzame z poistnej sumy.
  • Zjednodušené podmienky úverového poistenia.
  • Uzavretie žiadosti o rámcovú poistnú zmluvu prostredníctvom internetu online 24 hodín denne.

Ide o jedinečnú formu poistenia prostredníctvom internetu, kde po vyplnení údajov klientom do systému je klientovi vygenerovaná poistná zmluva a následne doručená na jeho e-mailovú adresu. Komunikácia pri tomto produkte po podpísaní poistných zmlúv prebieha zjednodušenou formou, a to výlučne elektronicky a pri jasne zadefinovaných podmienkach.

Úspech nového online produktu sa prejavil takmer okamžite. Od jeho uvedenia na trh do konca roka 2013 až 68,75 % klientov preferovalo produkt eMSP oproti klasickému produktu celoobratového úverového poistenia ABT, ktorý ku koncu roka 2013 tvoril 31,25 % z celkového počtu novo uzavretých poistných zmlúv na krátkodobom poistení.

Produkt eMSP je využívaný prevažne tzv. „MIKRO“ spoločnosťami, t. j. takými, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov a ročný obrat menej ako 2 milióny eur. O poistný produkt eMSP sa postupne uchádza väčší počet podnikateľov s cieľom zabezpečiť si platby od odberateľov za vyvezený tovar formou poistenia pohľadávok. Pre najbližšie roky bude eMSP nosným produktom v oblasti krátkodobého poistenia pohľadávok s dôrazom na podporu exportu malých a stredných podnikateľov.

Štruktúra nových poistných zmlúv na produkty krátkodobého poistenia v roku 2013 (%)

Štruktúra nových poistných zmlúv na produkty krátkodobého poistenia v roku 2013 (%)

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.