SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Slovenských exportérov láka čínsky trh

Slovenských exportérov láka čínsky trh

Dátum publikovania: 16.3.2016

Bystrička (okres Martin) Čína je nepochybne jedným z najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska v Ázii. A to aj napriek faktu, že Číňania k nám vlani doviezli niekoľkonásobne viac, ako sme exportovali my k nim. Práve preto EXIMBANKA SR zorganizovala minulý týždeň neformálne stretnutie slovenských exportérov a odborníkov na export pod názvom Exportný klub: Poradenstvo a nové trhy pre váš export, so zameraním na vývoz do tejto najľudnatejšej krajiny sveta.

Druhý ročník Exportných klubov odštartoval v Bystričke (okres Martin) za účasti viac ako 60 odborníkov na export a zástupcov slovenských spoločností, ktoré do Číny exportujú, alebo o vývoze ešte len uvažujú.


Čína z viacerých uhlov pohľadu

Zaujímaví hostia účastníkom Exportného klubu predstavili Čínu z pohľadov, ktoré sú pre slovenských podnikateľov menej známe. Peter Paulen zo Slovensko-čínskej obchodnej komory (SČOK) poukázal na osobitosti čínskeho trhu a uviedol, ktoré sektory čínskej ekonomiky môžu byť pre slovenských podnikateľov zaujímavé. Teritorialista Miroslav Tomo z odboru ekonomickej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR exportérom načrtol aktuálnu situáciu v oblasti exportu a investícií Slovenska do Číny, predstavil trinásty čínsky päťročný plán pokračovania v ekonomickej prestavbe ako príležitosť pre podnikateľov a pomenoval problémy, s ktorými sa slovenskí podnikatelia v tomto teritóriu najčastejšie stretávajú. „Slovenskí podnikatelia majú Číne čo ponúknuť a nejde len o strojárske výrobky či automobily. Veľký potenciál tkvie najmä      v inovatívnych produktoch s vysokou pridanou hodnotou,“ povedal Miroslav Tomo.  Účastníci Exportného klubu   Prednášajúci na Exportnom klube


Export do Číny? Máme pozitívne skúsenosti

O bohatých skúsenostiach so vstupom a prácou na čínskom trhu hovorili predstavitelia dvoch úspešných slovenských firiem. Róbert Samuhel, generálny riaditeľ United Industries, a. s., do ktorej skupiny patrí aj najvýznamnejší producent vína na Slovensku, prítomným opísal lokálne špecifiká a kultúrne rozdiely, s ktorými mala jeho spoločnosť priamu skúsenosť. Nezabudol uviesť ani problémy, s ktorými sa ako exportér stretol a načrtol možné spôsoby ich riešenia. „V Číne rastie dopyt po luxusnejších tovaroch a po kvalitnejších potravinách – nevynímajúc archívne vína a to aj od slovenských producentov,“ skonštatoval Samuhel.

Igor Kováč, generálny riaditeľ spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s, ktorá je jednotkou medzi dodávateľmi špeciálnych ložísk pre textilný priemysel a zároveň európskym lídrom vo výrobe valčekových ložísk pre nápravy nákladných vagónov, zhrnul možnosti, aké mala ich spoločnosť pri vstupe na čínsky trh a predstavil finálne riešenie, ktorým sa na ázijské teritórium  dostali. „Pôsobiť na čínskom teritóriu bolo pre nás nevyhnutné. Obsluha zo Slovenska mala svoje nevýhody a potrebovali sme sa bez prostredníkov prezentovať na trhu. Po troch rokoch existencie vlastnej spoločnosti v Číne považujem  priame pôsobenie na čínskom trhu za správnu voľbu“, uviedol Kováč.


Pri exporte do Číny je nápomocný aj štát

Zástupcovia EXIMBANKY SR exportérov informovali o tom, v čom im vie byť štát prostredníctvom EXIMBANKY SR nápomocný a predstavili tiež modelo-vé situácie financovania a poistenia exportu do Číny. „Teší nás záujem našich podnikateľov o export do Číny, o čom svedčia aj pozitívne reakcie a účasť na Exportnom klube. Čínsky trh predstavuje potenciálny priestor pre veľké firmy ako aj pre malé a stredné podniky. Nielen v biznise platí, že treba mať včasné a kvalitné informácie, ktoré podnikateľom pomôžu v ich podnikateľských aktivitách. A to bolo aj cieľom Exportného klubu, ktorý bol tematicky zameraný tentokrát na Čínu. EXIMBANKA SR ako štátna exportno-úverová agentúra je pripravená pomôcť a podporiť každý životaschopný projekt slo-venských firiem formou financovania či poistenia exportu aj na uvedené teritórium“, povedala vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR, Ing. Mgr. Miriam Letašiová.

EXIMBANKA SR v minulom roku zrealizovala sériu troch Exportných klubov, pričom nosnou témou prvého klubu bolo napomáhanie pri posune biznisu za hranice Slovenska a budovanie obchodných vzťahov. Druhý a tretí klub sa zameriaval na právne úskalia v medzinárodnom obchode a v čom vie byť nápomocná ekonomická diplomacia Slovenskej republiky.

V sérii Exportných klubov plánuje EXIMBANKA SR pokračovať ďalšími stretnutiami v rôznych regiónoch Slovenska. Pre exportérov chystá aj novinku v podobe Manuálu exportéra, ktorý by mal byť slovenským exportérom nápomocný pri realizácii ich exportného biznisu. K dispozícii bude bezplatne už v priebehu marca na web stránke www.eximbanka.sk.


Tlačovú správu vo formáte .pdf nájdete tu

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.