SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
IRÁN – výnimočný partner pre exportný biznis

IRÁN – výnimočný partner pre exportný biznis

Dátum publikovania: 30.6.2016

Košice – EXIMBANKA SR predstavila lukratívne obchodné príležitosti pre slovenské firmy v oblasti exportu. Exportný klub v Košiciach venoval špeciálnu príležitosť teritóriu Iránu. Po uvoľnení sankcií voči Iránu sa Slovensku otvára priestor na nadviazanie tradičnej spolupráce z minulosti. Exportného klubu sa zúčastnil aj Mohammad Hassani, zástupca Veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky. Prednášajúci, ako aj prítomní exportéri vyzdvihli Irán ako dôveryhodného a moderného partnera s veľkým potenciálom pre slovenského exportéra.

Obnovenie spolupráce s perzským trhom

Experti na iránske teritórium sa zhodli na tom, že potenciál iránskeho trhu je predovšetkým v oblasti strojárstva, vodného hospodárstva, petrochemického priemyslu, stavebníctva, zdravotníctva, energetického i hutníckeho priemyslu.  Pri nadväzovaní kontaktov s iránskymi partnermi odporúčajú najmä osobnú komunikáciu a budovanie vzájomnej dôvery. Zdôraznili tiež vysokú profesionalitu a fundovanosť iránskych bánk pokiaľ ide o zahraničný obchod. O skúsenostiach a úspešnej tridsaťročnej spolupráci s Iránom sa podelil aj Vojtech Zahustel zo spoločnosti KERAMETAL, s. r. o.: „Naša spoločnosť je dlhodobo aktívna hlavne v oblasti hutníctva a cementárenského priemyslu. Na obchodných rokovaniach treba rešpektovať ich špeciálne podmienky: absolútny zákaz alkoholu, ich víkendom sú štvrtky a piatky a hlavne ich náboženské cítenie, obzvlášť počas ramadanu. V prípade zvládnutia týchto špecifík a obchodovania s kvalitným a konkurencieschopným tovarom ste na dobrej ceste k uzatvoreniu úspešných obchodných vzťahov. Po vybudovaní vzájomnej dôvery sa potom všetky postupy a rokovania konajú vždy v atmosfére win-win prístupu.“ Silvia Gavorníková, riaditeľka útvaru medzinárodných vzťahov EXIMBANKY SR k tomu dodáva: „Iránci v nás zanechali veľmi silný pocit, že chcú obchodovať so Slovenskom. Majú radi naše produkty, páči sa im naša práca, ako aj to, čo vyrábame. Je to krajina otvorená akejkoľvek spolupráci.  Iránčania majú veľký záujem aj o slovenské kontrolné systémy, ktoré máme jedny z najlepších na svete."

 

Exportérov chráni EXIMBANKA SR

EXIMBANKA SR je špecializovaná štátna inštitúcia zameraná na financovanie a poisťovanie vývozných a dovozných úverov, poskytuje bezplatné poradenstvo a prispieva tak k zvyšovaniu konkurencieschopnosti tuzemských výrobcov a poskytovateľov služieb na svetových trhoch. EXIMBANKA SR predstavila možnosti štátnej podpory exportu, aj modelové obchodné prípady financovania a poistenia exportu. Je členom Bernskej únie a Credit Alliance (najväčšej únie poisťovateľov úverov a investícii na svete). Má podpísanú dohodu o spolupráci s Iránskou exportno – úverovou agentúrou ECA-ECFI, zastupuje SR v pracovnej skupine Rady EÚ a v pracovných skupinách OECD pre štátom podporované exportné úvery. Uzavrela viac ako 60 dohôd s partnermi z iných štátnych exportno - úverových agentúr, multilaterálnych inštitúcií, komerčných, ale aj štátnych bánk z celého sveta a podpísala 10 zaisťovateľských zmlúv, ktoré umožňujú prenikať aj na teritória tretích krajín. „Kľúčovým momentom pre obchodovanie s Iránom bolo rozhodnutie o postupnom uvoľňovaní sankcií, vďaka čomu sa  EÚ a Slovensku otvára priestor na nadviazanie tradičnej a kvalitnej spolupráce z minulosti. Irán je veľký spotrebiteľský trh s viac ako 78,8 miliónmi obyvateľmi. EXIMBANKA SR je pripravená podporiť slovenských vývozcov pri ich aktivitách na teritórium Iránu“, povedala vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR, Ing. Mgr. Miriam Letašiová.

 

Exportné kluby pomáhajú pri biznise

Séria Exportných klubov EXIMBANKY SR odštartovala začiatkom roka 2015.  Program sa zameriava na rôzne oblasti medzinárodného obchodu – od legislatívnych, ekonomických či finančných až po kultúrne a diplomatické. Kluby sú určené pre manažérov a zástupcov malých, stredných, ale aj veľkých podnikov, exportujúcich alebo uvažujúcich o možnostiach rozšírenia svojho biznisu za hranice Slovenska.

Tlačovú správu vo formáte .pdf nájdete tu.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.