SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
FINANCIE: Prechod EXIMBANKY SR z IFRS na národné účtovné pravidlá

FINANCIE: Prechod EXIMBANKY SR z IFRS na národné účtovné pravidlá

Dátum publikovania: 23.9.2015

EXIMBANKA SR má na finančnom trhu špecifické postavenie určené zákonom č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov. Jej základným cieľom je podpora exportu Slovenskej republiky prostredníctvom financovania a poisťovania úverov. Kapitálová štruktúra je tvorená výhradne vlastnými zdrojmi pochádzajúcimi z prostriedkov štátneho rozpočtu a štátnych finančných aktív. Jediným vlastníkom EXIMBANKY SR je štát, ktorý prostredníctvom Ministerstva financií SR (MF SR) určil pravidlá obozretného podnikania EXIMBANKY SR, pričom MF SR plní aj funkciu dohliadajúceho subjektu.

So zámerom rešpektovať vyššie menované špecifiká EXIMBANKY SR ako inštitúcie sui generis došlo v oblasti finančného výkazníctva s účinnosťou od 1. januára 2015 k úprave metodiky. MF SR vydalo osobitné opatrenia na účtovanie a na vykazovanie pre EXIMBANKU SR, ktoré aj naďalej vychádzajú z medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, avšak zohľadňujú jej jedinečnosť a špecifikum, čím je zabezpečená kontinuita vo výkazníctve spoločnosti. 

Tlačovú správu vo formáte .pdf nájdete tu

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.