SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Ak máte podnety, ktoré súvisia s protispoločenskou činnosťou, vaše oznámenie môžete podať písomne:

a) na adresu:

Útvar kontroly a vnútorného auditu
EXIMBANKA SR
Grősslingová 1
813 50 Bratislava


b) osobne v podateľni v EXIMBANKE SR na vyššie uvedenej adrese, adresované na Útvar kontroly a vnútorného auditu s označením „NEOTVÁRAŤ“.


c) prostredníctvom elektronického formulára v záložke Napíšte nám“.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.