SKDomov ENHome     linkedin
Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Ak máte podnety, ktoré súvisia s protispoločenskou činnosťou, vaše oznámenie môžete podať písomne:

a) na adresu:

EXIMBANKA SR
Compliance officer
Grősslingová 1
811 09 Bratislava


b) osobne v podateľni v EXIMBANKE SR na vyššie uvedenej adrese, adresované na Odbor právny a compliance s označením „NEOTVÁRAŤ“ - podnet v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.


c) prostredníctvom elektronického formulára v záložke Napíšte nám“.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.