SKDomov ENHome RUдома

Často kladené otázky


V čom je podstata štátnej podpory poistenia?

EXIMBANKA SR môže poistit aj riziká, ktoré žiadna komerčná poisťovňa nepoistí.  Tieto riziká nie je možné zaistiť na medzinárodnom zaistiteľskom trhu, prijaté riziko nie je na komerčnom trhu predajné. V zmysle zákona o EXIMBANKE č.80/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov EXIMBANKA SR môže poistiť takýto druh rizika nakoľko štát ručí za záväzky EIMBANKY SR vzniknuté pri poisťovaní vývozných úverov.


Aký rozsah je predmetom poistenia strednodobých a dlhodobých projektov, pri ktorých je platobná podmienka dlhšia ako 2 roky?

Predmetom poistenia je 85 % hodnoty vývozného kontraktu vrátane úrokov z úveru.


Aká je výška poistnej sadzby pri poistení strednodobých a dlhodobých projektov?

Výška poistnej sadzby závisí od dĺžky realizácie kontraktu a dĺžky platobnej podmienky, zaradenia krajiny zahraničného dlžníka do rizikovej kategórie. EXIMBANKA SR rozlišuje sedem kategórií (0 – 7), ktoré sú stanovované v zmysle zaradenia OECD. Poistné sadzby sú závislé a určujú sa aj podľa typu vlastníctva zahraničného dlžníka - či ide o suverénneho dlžníka (subjekt, ktorý má plnú dôveru štátu), verejný subjekt alebo o súkromný subjekt (súkromná banka, kupujúci, dlžník).


Je v prípade krátkodobého poistenia potrebné pripoistiť ku komerčnému riziku aj riziko politické?

áno, pokiaľ je krajina zahraničného kupujúceho zaradená podľa miery teritoriálneho rizika do skupín krajín s vyšším rizikom


Aké sú možnosti Eximbanky pri podpore vývozcov z radov malých a stredných podnikov?

EXIMBANKA SR ponúka malým a stredným podnikom širokú škálu bankových a poistných produktov, ktoré sú v maximálnej miere prispôsobené ich rôznorodým potrebám a taktiež poskytuje možnosť kombinácie týchto produktov. Hlavnou výhodou takéhoto prepojenia je maximálna možná miera zabezpečenia poskytnutých úverov prostredníctvom poistenia a zjednodušený proces získavania prostriedkov. Vďaka partnerstvu s Crédit Alliance má EXIIMBANKA SR prístup k rozsiahlym databázam kupujúcich na celom svete, takže môže klientom poskytnúť fundované poradenstvo.


Aké podmienky musí spĺňať vývozca na to, aby mohol získať niektorý z ponúkaných produktov?

Vývozca by mal podnikať v danej oblasti minimálne jeden rok, nemá mať záväzky po lehote splatnosti voči štátu a nesmie vykazovať trendy úpadku, respektíve zhoršujúcej sa finančnej situácie.Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.