Slovensky English Русский

Eximbanka SR - Slovenská verzia

Pomôžeme vám s exportom tam, KAM Iní nejdú

O nás

EXIMBANKA SR bola zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z. , zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z.z, zákona č.688/2006 Z.z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z. a svoju činnosť začala 22.7.1997.

Právna forma
Právnická osoba zapísaná v súlade so zákonom č. 80/1997 Z. z. do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 651/B

Dátum založenia
22. 07. 1997

Sídlo: Grösslingová 1, 813 50 Bratislava 1

Rating Standard & Poor´s: A+ / A-1, Výhľad: Stabilný (Ratingová správa)