Slovensky English Русский

Eximbanka SR - Slovenská verzia

Pomôžeme vám s exportom tam, KAM Iní nejdú

Kontakty

 

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)

Grösslingová 1
813 50 Bratislava
Slovenská republika

tel: +421 2 59 398 111
fax: +421 2 52 931 624
email: informacie@eximbanka.sk

Útvar klientskeho poradenstva

tel: + 421 2 59 398 709
email: informacie@eximbanka.sk

ÚTVARY PRIAMO RIADENÉ GENERÁLNYM RIADITEĽOM

odbor kancelárie generálneho riaditeľa tel: + 421 2 59 398 511

fax + 421 2 52 931 624

útvar medzinárodných vzťahov

tel: + 421 2 59 398 408

útvar marketingu a komunikácie
press@eximbanka.sk

tel: + 421 2 59 398 520
fax + 421 2 59 398 154

 

BANKOVÁ DIVÍZIA

sekretariát námestníka generálneho riaditeľa tel: + 421 2 59 398 205
financovanie@eximbanka.sk fax: + 421 2 52 965 624
odbor veľkých klientov

tel: + 421 2 59 398 809

odbor malých a stredných klientov tel: + 421 2 59 398 214
odbor refinancovania a zmenkových obchodov tel: + 421 2 59 398 102

 

POISŤOVACIA DIVÍZIA

sekretariát námestníka generálneho riaditeľa tel: + 421 2 59 398 603
poistenie@eximbanka.sk fax: + 421 2 52 965 621
odbor poistenia obchodovateľného rizika tel: + 421 2 59 398 302
odbor poistenia neobchodovateľného rizika tel: + 421 2 59 398 416

 

FINANČNO-EKONOMICKÁ DIVÍZIA

sekretariát námestníka generálneho riaditeľa tel: + 421 2 59 398 204
teritoria@eximbanka.sk fax: + 421 2 52 965 598