Slovensky English Русский

Eximbanka SR - Slovenská verzia

Pomôžeme vám s exportom tam, KAM Iní nejdú

Regionálne workshopy na tému „Podpora slovenského exportu“ aj v roku 2013

Publikované:1.1.2013

Regionálne komory SOPKPo úspešnom dvojročnom cykle regionálnych workshopov, kde sa zástupcovia EXIMBANKY SR priamo vo vybraných mestách stretávali so zástupcami slovenských exportérov, plánuje EXIMBANKA SR pokračovať v tejto aktivite aj v roku 2013 a zorganizovať cyklus 4-5 regionálnych workshopov na tému „Podpora exportu prostredníctvom produktov EXIMBANKY SR“, či už v spolupráci s regionálnymi kanceláriami SOPK, alebo v spolupráci s niektorou finančnou inštitúciou.

 V roku 2011 EXIMBANKA SR podporila samostatne, ale aj v spolupráci s SOPK a ČSOB, cyklus 5 workshopov v mestách Košice, Levice, Senica, Lučenec a Martin. V roku 2012 sme rozšírili tieto mestá o Spišskú Novú Ves, Prešov, Banskú Bystricu,  Nitru a Bratislavu. Zástupcovia EXIMBANKY SR osobne prezentovali exportérom možnosti, výhody a techniku podpory prostredníctvom produktového portfólia EXIMBANKY SR.