SKDomov ENHome     linkedin
Payment Services

Payment Services

Všeobecné podmienky vedenia klientskych účtov v EXIMBANKE SR (platné od 1. 9. 2014)
Reklamačný poriadok (platný od 1. 9. 2014)
Sadzobník poplatkov (platný od 1. 6. 2014)
Sadzobník poplatkov (od 1. 10. 2018) (platný od 1. 10. 2018)
Všeobecné podmienky pre poskytovanie pasívnych elektronických služieb v EXIMBANKE SR (platné od 1. 1. 2015)


Vzory príkazov na úhradu
Vzor platobného príkazu pre SEPA úhradu

Vzor hromadného platobného príkazu pre SEPA úhrady

Vzor platobného príkazu pre urgentnú platbu
Vzor platobného príkazu pre cezhraničnú úhradu

 

Zoznam krajín, ktoré SEPA pokrýva
Klienské účty - úrokové sadzby

 

Prevody peňažných prostriedkov
Podmienky vykonávania SEPA úhrady
Podmienky vykonávania urgentnej platby
Podmienky vykonávania cezhraničného prevodu

 

Kontakt - odbor platobných služieb a bankových operácií
Ing. Branislav Žilavý - riaditeľ odboru zilavy@eximbanka.sk tel.: 02/59 398 516
Ing. Alena Ilavská
ilavska@eximbanka.sk tel.: 02/59 398 412
Iveta Zajacová zajacova@eximbanka.sk tel.: 02/59 398 506
Mgr. Lucia Štiťáková stitakova@eximbanka.sk tel: 02/59 398 419

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | All rights reserved.
Generate Content management system BUXUS CMS spoločnosti ui42.